Tjenester

Planering

Vi utfører planering av tomter, samt planering i forbindelse med grunnarbeid. Eksempler for slike oppdrag er oppstillingsplasser, p-plasser, byggeplasser, hustomter etc. etc. Gjennom våre ansattes lange erfaring og brede kompetanse sikrer vi godt utført, så nøyaktig som mulig oppdrag, alt for og sikre et optimalt resultat. Kontakt oss for ditt oppdrag, og vi gir deg rådgivning og tilbud.