Tjenester

Muring av støttemur

Vi tilbyr muring av naturstein samt betongstein etter ønske, dette skaper en flott støttemur og gir god utnyttelse av tomt.
Be om besiktigelse og få tilbud, dette øker tomteareal betraktelig, og er pent og se på.