Tjenester

Gjennvinning av forurenset asfalt og betongmasser

Vi har utstyr som knuser og gjenvinner masser. Kontakt oss for besiktigelse og tilbud.