Tjenester

VA-anlegg

Vi utfører totaloppdrag innen dette fagområdet, i tillegg til god erfaring har vi også erfaring ved rehabilitering av avløpsystemer samt ved drenering og septikk.

Dette er også et satsning/- spesialområde som våre folk har lang, bred og god kompetanse på. Utfordringer ved slike oppgaver gir oss bare god inspirasjon, som igjen gir gode løsninger.